Vedtægter for Vestsjællands Seniorlæger.

 

Seniorlægeklub Vestsjælland blev oprettet d. 2.marts1998.

Formålet var dengang som nu:

 

"At gavne og fornøje" det vil sige at tilbyde oplysende og interessante

foredrag eller oplevelser med eller uden relevans for tigligere erhverv."

 

Hvem kan deltage.

Enhver læge som er fyldt 60 år samt yngre yngre ikke-erhvervsaktive kolleger, som har eller har haft deres faglige virke indenfor Region Sjællands område, kan indmelde sig i enhver af regionens seniorlægeklubber og med eller uden ledsager deltage i arrangementerne.

Ægtefælle/samboende og efterlevende efter medlemmer kan deltage i klubbens aktiviteter.

 

Hvad koster det?

Kontingentet er 400,00kr årligt.

Det enkelte arrangement er selvfinancerende, og koster som regel 200-400 kr.incl. frokost,

som altid er meget hyggelig.

 

 

 

Bestyrelsen:

På årets første møde foretages et uformelt valg til den 5 mand store bestyrelse

 

 

 

Jette Eva Nielsen                               jettenielsen@dadlnet.dk

Karen Jacobsen                                 k.jacobsen@dadlnet.dk

Dennis Lysen                                     lysen@dadlnet.dk

Jan Termølen                                    jt.termohlen@dadlnet.dk

Jørgen Gylling                                   gylling@dadlnet.dk

                            


Betaling til Seniorlægerne  (for udflugter og kontingent) skal ske til

Nordea  2300 5499 343096  - husk at anføre dit navn.


           Her kan du blive medlem af Seniorklub Vestsjælland.

       Send en mail til Anette Ladegaard


                                              ladegaard@post8.tele.dk

  Webmaster: Bente Bruun-Jensen, bruunjensenbente@gmail.com