Betaling til Seniorlægerne  (for udflugter og kontingent) skal ske til

kontonummer 9570 1331 8220 - husk at anføre dit navn.

Vedtægter for Vestsjællands Seniorlæger.

 

Seniorlægeklub Vestsjælland blev oprettet d. 2.marts1998.

Formålet var dengang som nu:

 

"At gavne og fornøje" det vil sige at tilbyde oplysende og interessante

foredrag eller oplevelser med eller uden relevans for tidligere erhverv."

 

HVEM KAN DELTAGE.

Enhver læge som er fyldt 60 år samt yngre ikke-erhvervsaktive kolleger, som har eller har haft deres faglige virke indenfor Region Sjællands område, kan indmelde sig i enhver af regionens seniorlægeklubber  og med eller uden ledsager deltage i arrangementerne.Hvad koster det?

Kontingentet er 400,00kr årligt.

Det enkelte arrangement er selvfinancerende, og koster som regel 200-400 kr.incl.  frokost,

som altid er meget hyggelig.

 

Bestyrelsen: På årets første møde foretages et uformelt valg til den 5 mand store bestyrelse

 

 

 

Jette Eva Nielsen                               jettenielsen@dadlnet.dk

Karen Jacobsen                                 k.jacobsen@dadlnet.dk

Dennis Lysen                                     lysen@dadlnet.dk

Jan Termølen                                    jt.termohlen@dadlnet.dk

Jørgen Gylling                                   gylling@dadlnet.dk

                            


           Her kan du blive medlem af Seniorklub Vestsjælland.

       Send en mail til Anette Ladegaard


                                              ladegaard@post8.tele.dkForslag til Vedtægter for Vestsjællands Seniorlæger.


Vestsjællands Seniorlæger, tidligere Seniorlægeklub Vestsjælland blev oprettet den 2.marts 1998.


Formål: At gavne og fornøje.Det vil sige at tilbyde oplysende og interessante foredrag og oplevelser med eller uden relevans for tidligere erhverv.


Medlemmer: Enhver læge som er fyldt 60 år samt yngre ikke erhvervsaktive 

kolleger,som  har eller har haft deres faglige virke indenfor Region Sjællands område, kan indmelde sig i Vestsjællands Seniorlæger og med eller uden ledsager deltage i arrangementer.


Ægtefælle/samboende og efterlevende efter medlemmer kan optages som medlem og deltage i klubbens aktiviteter.


Generalforsamling: Afholdes årligt i januar. Indkaldes mindst 2 uger før. Forslag

til dagsordnen indsendes mindst 4 uger før generalforsamlingen til formanden. Dagsordnen fastlægges af bestyrelsen og udsendes med indkaldelsen.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 10 medlemmer ønsker det eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.


Bestyrelse: Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne.Valgperioden er for 2 år, således at 2 medlemmer vælges i ulige og 3 i lige år. Bestyrelseesmedlemmerne kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.Formand er kontaktperson i forhold til Erhvervsstyrelsen.

På generalforsamlingen vælges endvidere 2 revisorer på skift hvert andet år.


Medlemsaktiviteter: Der afholdes mindst 4 arrangementer årligt. Arrangementerne annonceres på hjemmesiden  seniorlaegerne.dk

Tilmelding er bindende efter sidste tilmeldingsdag. Arrangementerne er selvfinansierende.


Kontingent: Opkræves en gang årligt.


Vedtægtsændringer: Forelægges på generalforsamlingen og vedtages med simpelt stemmeflertal.


OPHÆVELSE: Vestsjællands Seniorlæger kan opløses på generalforsamling ved simpelt flertal og aktive midler går til Læger uden grænser.


Økonomi: Formand har kort til klubbens konto og dispositionsret til netbank.

Kasseren har dispositionsret til netbank. Årsregnskab forelægges på generalforsamling. Buget og kontingent foreslås af bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen.


Info: Via hjemmesiden: seniorlaegerne.dk og mail til medlemmerne.

Den 10.12.2021Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.