Vedtægter for Vestsjællands Seniorlæger.

 

Seniorlægeklub Vestsjælland blev oprettet d. 2.marts1998.

Formålet var dengang som nu:

 

"At gavne og fornøje" det vil sige at tilbyde oplysende og interessante

foredrag eller oplevelser med eller uden relevans for tigligere erhverv."

 

Medlemmer:

Enhver læge som er fyldt 60 år samt yngre yngre ikke-erhvervsaktive kolleger, som har eller har haft deres faglige virke indenfor Region Sjællands område, kan indmelde sig i Vestsjællands Seniorlæger  og med eller uden ledsager deltage i arrangementerne.

Ægtefælle/samboende og efterlevende efter medlemmer kan deltage i klubbens aktiviteter .

Eller ægtefælle/samboende og efterlevende efter medlemmer kan optages som medlemmer og deltage i klubbens aktiviter.


Generalforsamling:

Afholdes årligt i januar. Indkaldes mindst 2 uger før. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindsr 10 medlemmer ønsker det eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. Forslag til dagsordenen indsendes mindst 4 uger før generalforsamlingen til formanden.

Dagsordnen fastlægges af bestyrelsen og udseedes med udsendelsen. På generalforsamlingen

vælges endvidere 2 revisorer på skift hvert andet år.


Vedtægtsændringerig.

 

 

 

Bestyrelsen:

På årets første møde foretages et uformelt valg til den 5 mand store bestyrelse

 

 

 

Jette Eva Nielsen                               jettenielsen@dadlnet.dk

Karen Jacobsen                                 k.jacobsen@dadlnet.dk

Dennis Lysen                                     lysen@dadlnet.dk

Jan Termølen                                    jt.termohlen@dadlnet.dk

Jørgen Gylling                                   gylling@dadlnet.dk

                            


Betaling til Seniorlægerne  (for udflugter og kontingent) skal ske til

kontonummer 9570 1331 8220 - husk at anføre dit navn.


           Her kan du blive medlem af Seniorklub Vestsjælland.

       Send en mail til Anette Ladegaard


                                              ladegaard@post8.tele.dk
  Webmaster: Bente Bruun-Jensen, bruunjensenbente@gmail.com