Velkommen til hjemmesiden

 

Seniorklub Vestsjælland.

 

 

 

 

ÅRET 2017

 

 

Mødet har været afholdt.

 

 

Kære Seniores.

Det 87. - møde i Seniorklub Vestsjælland finder sted

 

Torsdag d.12 januar kl.11,00

 

i lægeforeningen Dr.Kaarsbergvej 7, 4180 Sorø

 

Her indledes med foredrag af øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan synstruende sygdomme opdages?

At opdage og behandle Cataract (grå stær), AMD (forkalkning i nethinden), Glaucom (grøn stær) og diabetiske øjensygdomme så tidligt som muligt, er stadig af afgørende betydning, for at kunne undgå unødvendigt synstab hos mange mennesker.

De sidste 10 år har nye undersøgelses metoder og behandlinger gjort det muligt, at hjælpe mange mennesker til at bevare et godt syn. Optisk Cohærens Tomografi (OCT) er blevet en rutine undersøgelse, hvor man kan danne billeder af nethindens mikroskopiske strukturer. Ved at injicere medicin ind i øjets indre, kan man nu behandle sygdomme i nethinden. Det er nødvendigt, at disse øjensygdomme opdages tidligt – inden irreversible forandringer opstår.

Derfor skal en stor gruppe mennesker undersøges, behandles og kontrolleres gennem mange år. Det stiller store krav til vores samfundsøkonomi og til vores sundhedssystem.

Foredraget åbner op for spørgsmål og debat.

 

Efter foredraget er der frokost på Kunstmusset som vanligt

 

Kl.13,30. generalforsamling.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.

2. Årets gang og kommende arrangementer.

3. Valg af bestyrelse.

4. Regnskab og kontingent.

5. Hjemmesiden.

6. Evt.

 

Tilmelding senest 4.Januar til MetteJakobsen. mej@dadl.dk

Herefter modtager I opkrævning da vi skifter regnskabsår.

Lægeforeningen giver tilskud til foredraget,så medlemmer af lægeforeningen betaler kr. 100,00,

øvrige deltagere betaler kr.300,00 alt inklusive.

Vel mødt på bestyrelsens vegne.

Jørgen Bruun-Jensen og Sven Gade

Alle ønskes god jul og på gensyn i 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Billeder fra turen til Kunstmuseet "Fuglsang" på Lolland og

Frokosten på Restaurent "Babette" Vordingborg.

D. 16. november 2016

Velkommen til" Babette"

Vedtægter for Vestsjællands Seniorlæger.

 

Seniorlægeklub Vestsjælland blev oprettet d. 2.marts1998.

Formålet var dengang som nu:

 

"At gavne og fornøje" det vil sige at tilbyde oplysende og interessante

foredrag eller oplevelser med eller uden relevans for tigligere erhverv."

 

Hvem kan deltage?

Enhver læge som er fyldt 60 år samt yngre yngre ikke-erhvervsaktive kolleger, som har eller har haft deres faglige virke indenfor Region Sjællands område, kan indmelde sig i enhver af regionens seniorlægeklubber og med eller uden ledsager deltage i arrangementerne.

Ægtefælle/samboende og efterlevende efter medlemmer kan deltage i klubbens aktiviteter.

 

Hvad koster det?

Kontingentet er 400,00kr årligt.

Det enkelte arrangement er selvfinancerende, og koster som regel 200-400 kr.incl. frokost,

som altid er meget hyggelig.

 

 

 

Bestyrelsen:

På årets første møde foretages et uformelt valg til den 5 mand store bestyrelse

 

 

 

Sven Gade sv.gade@dadl.net.dk

Hermen Horst horst@dadlnet.dk

Jens Tingsgård jens.tingsgaard@mail.dk

Jørgen Bruun-Jensen jbjeye@gmail.com

Jan Termølen jt.termohlen@dadlnet.dk

 

Her kan du blive medlem af Seniorklub Vestsjælland.

Ring eller mail til sekratær Mette Jakobsen

 

mej@dadl.net tlf:57870762

 

 

SENIORLÆGERNE

Vestsjælland

Webmaster: Bente Bruun-Jensen, bruunjensenbente@gmail.com

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved